postulate

postulates
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet postulate har 2 betydelser

  • Inom matematik, filosofi
  • Inom generell
matematik, filosofi
generell

Vad betyder postulate inom matematik, filosofi ?

matematisk obevisad grundsats, ungefär axiom, alternativt omdöme eller sats inom filosofin som utan bevis anses vara sann

Översättningar (inom matematik, filosofi)

Svenska

Möjliga synonymer till postulate (inom matematik, filosofi)

Ordet postulate inom generell

in logic: a proposition that is accepted as true in order to provide a basis for logical reasoning

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till postulate (inom generell)

Diskussion om ordet postulate

postulate

postulate
postulated
postulated
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till postulate (inom generell)

Ordet postulate har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom generell
politik
generell

Ordet postulate inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till postulate (inom politik)

Ordet postulate inom generell

till kyrklig befattning

take as a given; assume as a postulate or axiom

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till postulate (inom generell)

Diskussion om ordet postulate