predikativ

[predɪkatiːv]
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet predikativ?

[predɪkatiːv]

Vad betyder predikativ inom lingvistik ?

som avser predikat eller predikatsfyllnad

Diskussion om ordet predikativ

predikativ

[predɪkatiːv]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet predikativ?

[predɪkatiːv]

Vad betyder predikativ inom generell ?

predikatsfyllnad eller predikativt attribut; primär satsdel som ger predikatet en ytterligare precisering och (i typfallet) beskriver och kongruerar med subjektet (subjektiv predikativ) eller det direkt objekt|direkta objektet (objektiv predikativ)

Relaterat till predikativ

grammatik

Diskussion om ordet predikativ