profan

profanare
profanast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till profan

Hur böjs ordet profan på svenska?

Komparativ: profanare
Superlativ: profanast

Hur används ordet profan

 • "Tävlingen bestod av tre klasser, en sakral -, en profan – och en folkmusikklass och totalt deltog 30 körer från elva Europeiska länder."
 • "Det är en ytterst profan byggnad, den kommunägda herrgården i Nydala, men det är tänkt att tre munkar någon gång under 2007 skall starta klostret, där även gäster skall kunna tas emot."
 • "– Det är mycket teologi men det finns mer profan litteratur från bland annat antiken, säger bibliotekarie Elin Andersson."
 • "I oktober är det dags för en mer profan konsert med Gunilla Backman som solist."

Diskussion om ordet profan

profane

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet profane

 • "profane utterances against the Church"
 • "profane words"
 • "sacred and profane music"
 • "children being brought up in an entirely profane environment"

Ordet profane har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
religion
generell

Ordet profane inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till profane (inom religion)

Möjliga synonymer till profane (inom religion)

Ordet profane inom generell

not sacred or concerned with religion

not holy because unconsecrated or impure or defiled

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till profane (inom generell)

Uttryck till profane (inom generell)

Ord i uttryck för profane (inom generell)

Möjliga synonymer till profane (inom generell)

Möjliga synonymer till profane (inom generell)

Möjliga synonymer till profane (inom generell)

Diskussion om ordet profane

profane

profane
profaned
profaned
Verb

Översättningar (inom generell)

Ordet profane har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sex
generell
sex

Vad betyder profane inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till profane (inom generell)

Möjliga synonymer till profane (inom generell)

Ordet profane inom sex

Synonymer till profane (inom sex)

Diskussion om ordet profane