prong

prongs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till prong

Hur används ordet prong

  • "A fork with four prongs."
  • "They say that the three prongs of the river was frequented by passenger pigeons."

Ordet prong har 5 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom zoologi
  • Inom jordbruk
  • Inom geografi
  • Inom vulgärt
medicin
zoologi
jordbruk
geografi
vulgärt

Ordet prong inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till prong (inom medicin)

Ordet prong inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
  • tagg  [ botanik ]

Synonymer till prong (inom zoologi)

Möjliga synonymer till prong (inom zoologi)

Ordet prong inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till prong (inom jordbruk)

Ordet prong inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till prong (inom geografi)

Möjliga synonymer till prong (inom geografi)

Ordet prong inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till prong (inom vulgärt)

  • penis [ anatomi, kropp, manligt ]

Möjliga synonymer till prong (inom vulgärt)

Diskussion om ordet prong