barb

barben
barber
barberna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet barb på svenska?

Obestämd singular: barb
Bestämd singular: barben
Obestämd plural: barber
Bestämd plural: barberna

Rim på barb

Vad betyder barb inom fiskar ?

en akvariefisk

Diskussion om ordet barb

barb

barbs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet barb har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vapen
 • Inom zoologi
 • Inom fiskar
 • Inom fåglar
 • Inom häst
 • Inom fiskar
generell
vapen
zoologi
fiskar
fåglar
häst
fiskar

Vad betyder barb inom generell ?

the pointed part of barbed wire

Översättningar (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet barb inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till barb (inom vapen)

Möjliga synonymer till barb (inom vapen)

Vanlig betydelse av ordet barb inom zoologi

a subsidiary point facing opposite from the main point that makes an object hard to remove

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
 • tagg  [ botanik ]

Möjliga synonymer till barb (inom zoologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet barb inom fiskar

en akvariefisk

Översättningar (inom fiskar)

Svenska
 • barb  [ fiskar ]

Möjliga synonymer till barb (inom fiskar)

Mindre vanlig betydelse av ordet barb inom fåglar

one of the parallel filaments projecting from the main shaft of a feather

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till barb (inom fåglar)

Mindre vanlig betydelse av ordet barb inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet barb inom fiskar

trådlik tentakel på hakan eller nosen på fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till barb (inom fiskar)

Diskussion om ordet barb

barb

barb
barbed
barbed
Verb

Översättningar (inom fiskar)

Hur används ordet barb

 • "barbed wire"

Ordet barb har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom häst
generell
häst

Vad betyder barb inom generell, generell ?

provide with barbs, as of fences, for example

Översättningar (inom generell)

Ordet barb inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Diskussion om ordet barb