psykisk

Adjektiv

Synonymer till psykisk

Hur används ordet psykisk

  • "Den problematiska situationen påverkar patienterna och Mikael Engwall, som arbetar i flera organisationer för personer med psykisk ohälsa ser dagligen hur den stora personalrörligheten försvårar för de som mår dåligt."
  • "På gården utsattes han för dokumenterad vanvård : våld, övergrepp och psykisk terror."
  • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring psykisk ohälsa."
  • "– Men de brukar ha någon form av psykisk eller social problematik."
  • "Det ökar i takt med att det blir allt vanligare med psykisk ohälsa hos ungdomar."
  • "Se hela inslaget om hur vårdcentralerna hantera patienter med psykisk ohälsa här"
  • "– När man får killar att söka kan man komma in på psykisk hälsa, så vi vill få dit dem av en eller annan anledning, säger Emelie Svensson, distriktssköterska på ungdomsmottagningen i Blekinge, till P4 Blekinge."
  • "Det handlar om en patient som behandlades för en allvarlig psykisk störning på en av länets psykiatrimottagningar men som själv avbröt den ordinerade läkemedelsbehandlingen."
  • "Sjukfrånvaron ökade från 5,9 procent till 6,6 procent och enligt Liselott Nilsson är det en hög andel som är sjukskrivna för psykisk ohälsa."
  • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring vår tids största folksjukdom, psykisk ohälsa."

Diskussion om ordet psykisk