pulpet

pulpeten
pulpeter
pulpeterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till pulpet

Hur böjs ordet pulpet på svenska?

Obestämd singular: pulpet
Bestämd singular: pulpeten
Obestämd plural: pulpeter
Bestämd plural: pulpeterna

Hur används ordet pulpet

  • "Lärarens kateder var placerad högre än barnens pulpeter"
  • "När Magdalena klev in i studion fick hon till sin stora överraskning se en pulpet med sitt namn på och där fick hon svara på frågor från Rikard innan det var dags att sätta sig i publiken och vara med på inspelningen."
  • "Att Lööf lämnade sin pulpet under debatten för att gå fram till Löfven har i sig kritiserats för att vara provocerande."
  • "När Magdalena klev in i studion fick hon till sin stora överraskning se en pulpet med sitt namn på och där fick hon svara på frågor från Rikard innan det var dags att sätta sig i publiken och vara med på inspelningen."
  • "Att Lööf lämnade sin pulpet under debatten för att gå fram till Löfven har i sig kritiserats för att vara provocerande."

Vad betyder pulpet inom utbildning ?

högre möbel för läsning och skrivning med en eller flera lutande skivor avsedd som stöd för bok eller papper, ofta med underskåp och ibland även åsyftandes tillhörande stol

Möjliga synonymer till pulpet

Diskussion om ordet pulpet