puny

punier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till puny

Hur används ordet puny

  • "a puny physique"
  • "puny excuses"

Ordet puny har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet puny inom generell

inferior in strength or significance

(used especially of persons) of inferior size

(inom generell)

Diskussion om ordet puny