recite

recite
recited
recited
Verb

Synonymer till recite

Hur används ordet recite

  • "she recited a poem"

Ordet recite har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
generell
sport

Vad betyder recite inom generell, generell, generell, generell ?

repeat aloud from memory

render verbally, "recite a poem"

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till recite (inom generell)

Möjliga synonymer till recite (inom generell)

Ordet recite inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till recite (inom sport)

Möjliga synonymer till recite (inom sport)

Diskussion om ordet recite