renounce

renounce
renounced
renounced
Verb

Översättningar

Ordet renounce har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
  • Inom ekonomi
  • Inom musik
generell
lingvistik
ekonomi
musik

Vad betyder renounce inom generell, generell ?

cast off or disown: "She renounced her husband"

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till renounce (inom generell)

Ordet renounce inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till renounce (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till renounce (inom lingvistik)

Ordet renounce inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till renounce (inom ekonomi)

Ordet renounce inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till renounce (inom musik)

Möjliga synonymer till renounce (inom musik)

Diskussion om ordet renounce

renounce

Vanliga uttryck

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till renounce

Diskussion om ordet renounce