retrogress

retrogress
retrogressed
retrogressed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet retrogress har 4 betydelser

  • Inom astronomi
  • Inom psykologi
  • Inom generell
  • Inom juridik
astronomi
psykologi
generell
juridik

Ordet retrogress inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Möjliga synonymer till retrogress (inom astronomi)

Ordet retrogress inom psykologi

gå tillbaka

Översättningar (inom psykologi)

Svenska

Möjliga synonymer till retrogress (inom psykologi)

Ordet retrogress inom generell

Synonymer till retrogress (inom generell)

Ordet retrogress inom juridik

Synonymer till retrogress (inom juridik)

Diskussion om ordet retrogress