fall off

fall off
fallen off
fell off
Verb

Synonymer till fall off

Hur används ordet fall off

  • "This button had fallen off"

Ordet fall off har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom geologi
generell
sjöfart
geologi

Vad betyder fall off inom generell, generell ?

come off

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till fall off (inom generell)

Möjliga synonymer till fall off (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet fall off inom sjöfart

diminish in size or intensity

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till fall off (inom sjöfart)

Ordet fall off inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till fall off (inom geologi)

Möjliga synonymer till fall off (inom geologi)

Diskussion om ordet fall off