rivet

rivet
riveted
riveted
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till rivet

Ordet rivet har 3 betydelser

  • Inom polisväsende
  • Inom sport
  • Inom generell
polisväsende
sport
generell

Ordet rivet inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Möjliga synonymer till rivet (inom polisväsende)

Ordet rivet inom sport

Synonymer till rivet (inom sport)

Möjliga synonymer till rivet (inom sport)

Ordet rivet inom generell

fasten with a rivet or rivets

Diskussion om ordet rivet

riveting

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till riveting

Diskussion om ordet riveting

riveting

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet riveting