catch

catches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till catch

Hur används ordet catch

 • "it sounds good but what's the catch?"
 • "the catch was only 10 fish"
 • "Lund : Fiskemetoden catch and release, att slänga tillbaka fångsten efter att foto har tagits som bildbevis, är vanligt bland sportfiskare och kan vara en hållbar fiskemetod."
 • "Lund : Fiskemetoden catch and release, att slänga tillbaka fångsten efter att foto har tagits som bildbevis, är vanligt bland sportfiskare och kan vara en hållbar fiskemetod."
 • "Fiskemetoden catch and release, att slänga tillbaka fångsten efter att foto har tagits som bildbevis, är vanligt bland sportfiskare och kan vara en hållbar fiskemetod."
 • "Men om man erbjuder det man kallar “ catch up-vaccinering ” i samband med cellprovtagning får de lite äldre unga kvinnorna också ett skydd, säger Joakim Dillner som länge förespråkat detta."
 • "Ett ambitiöst förnyelseprogram tog vid där målet var att bli ett “ catch all ” parti."
 • "I stora delar av Gimån är det hullinglöst flugfiske som gäller, samt att man praktiserar ” catch and release ”."
 • "Men numera är det så kallad ” catch and release ” som gäller."
 • "Det handlar om exklusivt flugfiske efter catch and release-modell, det vill säga all fisk släpps tillbaka."
 • "– För att det är en Nintendokonsol och ” Gotta catch em all ”, säger han med en referens till ett av Nintendos stora spel Pokémon."
 • "Halt and catch Fire"
 • "he shared his catch with the others"
 • "he played catch with his son in the backyard"
 • "Mays made the catch with his back to the plate"

Ordet catch har 12 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom film
 • Inom sport
 • Inom golf
 • Inom bildligt
 • Inom militärväsen
 • Inom anatomi
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom sport och fritid
 • Inom polisväsende
fiske
film
sport
golf
bildligt
militärväsen
anatomi
musik
generell
sport
sport och fritid
polisväsende

Vad betyder catch inom fiske ?

the quantity that was caught

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till catch (inom fiske)

Möjliga synonymer till catch (inom fiske)

Ordet catch inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till catch (inom film)

Ordet catch inom sport

bollspel

Översättningar (inom sport)

Svenska
 • lyra  [ sport ]

Möjliga synonymer till catch (inom sport)

Ordet catch inom golf

a hidden drawback

Översättningar (inom golf)

Möjliga synonymer till catch (inom golf)

Ordet catch inom bildligt

a person regarded as a good matrimonial prospect

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till catch (inom bildligt)

Ordet catch inom militärväsen

anything that is caught (especially if it is worth catching)

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till catch (inom militärväsen)

Ordet catch inom anatomi

a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion)

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till catch (inom anatomi)

Ordet catch inom musik

a restraint that checks the motion of something

Översättningar (inom musik)

Synonymer till catch (inom musik)

Möjliga synonymer till catch (inom musik)

Ordet catch inom generell

a fastener that fastens or locks a door or window

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till catch (inom generell)

Ordet catch inom sport

a cooperative game in which a ball is passed back and forth

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet catch inom sport och fritid

the act of catching an object with the hands

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska
 • lyra  [ sport ]

Synonymer till catch (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till catch (inom sport och fritid)

Ordet catch inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Synonymer till catch (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till catch (inom polisväsende)

Diskussion om ordet catch

 • - 2010-02-16

  caught

catch

catch
caught
caught
Verb

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Synonymer till catch (inom polisväsende)

Hur används ordet catch

 • "I was glad to have caught the opportunity to make the "Big Loop""
 • "Lund : Fiskemetoden catch and release, att slänga tillbaka fångsten efter att foto har tagits som bildbevis, är vanligt bland sportfiskare och kan vara en hållbar fiskemetod."
 • "Lund : Fiskemetoden catch and release, att slänga tillbaka fångsten efter att foto har tagits som bildbevis, är vanligt bland sportfiskare och kan vara en hållbar fiskemetod."
 • "Fiskemetoden catch and release, att slänga tillbaka fångsten efter att foto har tagits som bildbevis, är vanligt bland sportfiskare och kan vara en hållbar fiskemetod."
 • "Men om man erbjuder det man kallar “ catch up-vaccinering ” i samband med cellprovtagning får de lite äldre unga kvinnorna också ett skydd, säger Joakim Dillner som länge förespråkat detta."
 • "Ett ambitiöst förnyelseprogram tog vid där målet var att bli ett “ catch all ” parti."
 • "I stora delar av Gimån är det hullinglöst flugfiske som gäller, samt att man praktiserar ” catch and release ”."
 • "Men numera är det så kallad ” catch and release ” som gäller."
 • "Det handlar om exklusivt flugfiske efter catch and release-modell, det vill säga all fisk släpps tillbaka."
 • "– För att det är en Nintendokonsol och ” Gotta catch em all ”, säger han med en referens till ett av Nintendos stora spel Pokémon."
 • "Halt and catch Fire"
 • "Two lonely spirits caught wisdom from the night"
 • "he caught her staring out the window"
 • "I caught messages from a terrorist."
 • "I caught the aroma of coffee"
 • "He caught the allusion in her glance"
 • "ears open to catch every sound"
 • "The dog picked up the scent"
 • "Catch a glimpse"
 • "The storm caught them near Minneola"
 • "She was caught shoplifting"
 • "Catch the ball!" "Grab the elevator door!"
 • "he caught the thief red handed"
 • "He was caught in the checkpoint"
 • "He caught his left hand in a dryer"
 • "I caught the hem of my dress in the brambles"
 • "She managed to catch herself before telling her boss what was on her mind"
 • "did you catch that allusion?"
 • "We caught something of his theory in the lecture"
 • "don't catch your meaning"
 • "did you catch a cold?"
 • "the fire caught"
 • "Who is catching?"
 • "I was caught in traffic and missed the meeting"

Ordet catch har 12 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom teknik
 • Inom ekonomi
 • Inom jakt
 • Inom polisväsende
 • Inom luftfart
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom medicin
 • Inom ålderdomlig
 • Inom sport
 • Inom anatomi
jordbruk
teknik
ekonomi
jakt
polisväsende
luftfart
generell
bildligt
medicin
ålderdomlig
sport
anatomi

Ordet catch inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till catch (inom jordbruk)

Ordet catch inom teknik

discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly; catch somebody doing something or in a certain state

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till catch (inom teknik)

Ordet catch inom ekonomi

hear, usually without the knowledge of the speakers; become aware of; perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily;

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till catch (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till catch (inom ekonomi)

Ordet catch inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Svenska

Synonymer till catch (inom jakt)

Möjliga synonymer till catch (inom jakt)

Ordet catch inom polisväsende

take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of attract and fix

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Synonymer till catch (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till catch (inom polisväsende)

Ordet catch inom luftfart

cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till catch (inom luftfart)

Möjliga synonymer till catch (inom luftfart)

Ordet catch inom generell

grasp with the mind

start burning

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till catch (inom generell)

Uttryck till catch (inom generell)

Möjliga synonymer till catch (inom generell)

Ordet catch inom bildligt

check oneself during an action

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till catch (inom bildligt)

Ordet catch inom medicin

contract

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet catch inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till catch (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till catch (inom ålderdomlig)

Ordet catch inom sport

be the catcher, in baseball

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till catch (inom sport)

Ordet catch inom anatomi

delay or hold up; prevent from proceeding on schedule or as planned

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till catch (inom anatomi)

Diskussion om ordet catch