sameness

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sameness

Hur används ordet sameness

  • "he hated the sameness of the food the college served"

Vad betyder sameness inom generell, generell, generell ?

the quality of being alike: "sameness of purpose kept them together"

Möjliga synonymer till sameness

Möjliga synonymer till sameness

Diskussion om ordet sameness