enformighet

enformigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Vad betyder enformighet inom vardagligt ?

det att vara enformig

Möjliga synonymer till enformighet

Relaterat till enformighet

konstlöshet

tråkighet

överensstämmelse

samstämmighet

uttryckslöshet

enhetlighet

oföränderlighet

tröghet

identitet

utjämning

Diskussion om ordet enformighet