scrimmage

scrimmages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till scrimmage

Ordet scrimmage har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom fotboll
militärväsen
fotboll

Ordet scrimmage inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till scrimmage (inom militärväsen)

Ordet scrimmage inom fotboll

practice play between a football team's squads

Översättningar (inom fotboll)

Svenska

Möjliga synonymer till scrimmage (inom fotboll)

Diskussion om ordet scrimmage

scrimmage

scrimmage
scrimmaged
scrimmaged
Verb

Översättningar (inom fotboll)

Vad betyder scrimmage inom sport ?

practice play, in sports

Möjliga synonymer till scrimmage

Diskussion om ordet scrimmage