pummel

pummel
pummelled
pummelled
Verb

Översättningar

Synonymer till pummel

Vad betyder pummel inom vardagligt ?

strike with the fist

Möjliga synonymer till pummel

Diskussion om ordet pummel

pummeling

pummelings
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till pummeling

Diskussion om ordet pummeling