seal

seal
sealed
sealed
Verb

Synonymer till seal

Hur används ordet seal

 • "She selaed the letter with hot wax"
 • "sealing dooms"

Ordet seal har 5 betydelser

 • Inom tobaksrökning
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom snickeri
 • Inom utbildning
tobaksrökning
generell
sjöfart
snickeri
utbildning

Vad betyder seal inom tobaksrökning ?

close with a seal

Översättningar (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till seal (inom tobaksrökning)

Ordet seal inom generell

affix a seal to

hunt seals

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till seal (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet seal inom sjöfart

make tight; secure against leakage

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till seal (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till seal (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet seal inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till seal (inom snickeri)

Möjliga synonymer till seal (inom snickeri)

Ordet seal inom utbildning

decide irrevocably

Översättningar (inom utbildning)

Diskussion om ordet seal

sealing

sealings
Substantiv

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till sealing (inom utbildning)

Ordet sealing har 4 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom teknik
 • Inom jakt
 • Inom generell
teknik
teknik
jakt
generell

Ordet sealing inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till sealing (inom teknik)

Möjliga synonymer till sealing (inom teknik)

Ordet sealing inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till sealing (inom teknik)

Ordet sealing inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Svenska

Ordet sealing inom generell

Synonymer till sealing (inom generell)

Diskussion om ordet sealing