see off

saw off
see off
seen off
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till see off

Diskussion om ordet see off

set-off

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet set-off har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom typografi
  • Inom ekonomi
sjöfart
typografi
ekonomi

Ordet set-off inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet set-off inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Ordet set-off inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till set-off (inom ekonomi)

Diskussion om ordet set-off