separera

separerar
separerade
separerat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till separera

Hur böjs ordet separera på svenska?

Presens: separerar
Preteritum: separerade
Supinum: separerat

Hur används ordet separera

  • "Att separera är inte ett tillräckligt gott skäl för att få förtur i bostadskön i de kommunala bostadsbolagen."
  • "Par som vill separera och är på jakt efter en eller två lägenheter måste hålla samman på grund av bristen på bostäder enligt Sveriges Radio Blekinge."
  • "En del av Ulf Klingvall och andra familjerådgivares jobb är att lotsa föräldrar som vill separera till ett bra avslut, så att uppslitande vårdnadstvister undviks."
  • "Sambopar låtsas separera och skriver sig på skilda adresser."
  • "Då man man lyfta och separera plasten och komma åt där det brinner, säger Johan Nilsson."
  • "– Vi är extremt bra på att separera våra värderingar från våra handlingar."
  • "Han vill nu att det görs en utredning om det tekniskt är möjligt att separera de olika rösterna på filmen."
  • "Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Sölvesborgs kommunalråd Louise Erixon ( SD ) meddelade i april att de valt att separera."
  • "Inte heller får polisen separera barnet från mamman."
  • "Maskinen känner med hjälp av optiska sensorer av de olika fibertyper som stoppats in, och kan utifrån det separera olika textilier från varandra."

Vad betyder separera inom kemi ?

avskilja; dela upp en mängd i enheter, vilka fungerar var för sig, oberoende av varandra; i tekniska sammanhang även särskilja i beståndsdelar

Möjliga synonymer till separera

Diskussion om ordet separera