showy

showier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till showy

Hur används ordet showy

  • "a cheap showy rhinestone bracelet"

Ordet showy har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom färg
  • Inom musik
vardagligt
generell
färg
musik

Ordet showy inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet showy inom generell

marked by conspicuous display

marked by extravagant display

Synonymer till showy (inom generell)

Ordet showy inom färg

Synonymer till showy (inom färg)

Ordet showy inom musik

Synonymer till showy (inom musik)

Diskussion om ordet showy