tawdry

Substantiv

Diskussion om ordet tawdry

tawdry

tawdrier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tawdry

  • "tawdry ornaments"

Ordet tawdry har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom fotografi
  • Inom textil
meteorologi
fotografi
textil

Ordet tawdry inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till tawdry (inom meteorologi)

Ordet tawdry inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till tawdry (inom fotografi)

Möjliga synonymer till tawdry (inom fotografi)

Ordet tawdry inom textil

Synonymer till tawdry (inom textil)

Diskussion om ordet tawdry