silt

silt
silted
silted
Verb

Översättningar

Synonymer till silt

Diskussion om ordet silt

silt

silts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet silt har 3 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom medicin
 • Inom geologi, ålderdomlig
geologi
medicin
geologi, ålderdomlig

Vad betyder silt inom geologi ?

mud or clay or small rocks deposited by a river or lake

Översättningar (inom geologi)

Svenska
 • silt  [ geologi ]

Ordet silt inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till silt (inom medicin)

Möjliga synonymer till silt (inom medicin)

Ordet silt inom geologi, ålderdomlig

Översättningar (inom geologi, ålderdomlig)

Svenska

Diskussion om ordet silt

silt

silten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom geologi, ålderdomlig)

Engelska
 • silt  [ geologi ]

Hur används ordet silt

 • "– Det här är ju silt, en mycket stabil lera."
 • "Strömmen har geologiska förutsättningar, med finkorniga jordar som lera och silt, som tidigare karterade områden vid Göta älv, Norsälven och Säveån."
 • "Där har nu Statens geologiska undersökning ( SGU ) bestämt sig för att göra nya granskningar av silt, ler – och sandjordarna under året."

Vad betyder silt inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Finkornig jordart med kornstorlek mellan 2 och 20 mikrometer

Diskussion om ordet silt

 • elsa - 2009-11-23

  silt heter silt även på svenska. mjäla eller finmo är gamla ord för samma sak. = Finkornig jordart med kornstorlek mellan 2 och 20 mikrometer