spårväg

spårvägen
spårvägar
spårvägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet spårväg på svenska?

Obestämd singular: spårväg
Bestämd singular: spårvägen
Obestämd plural: spårvägar
Bestämd plural: spårvägarna

Hur används ordet spårväg

 • "Planerad spårväg"
 • "– Men Helsingborgsexpressen ska bli mer likt en spårväg med högre hållplatser med ett enkelt insteg i bussen, säger Torgny Johansson."
 • "– Det är anpassat för att lägga spårväg där sen, säger Torgny Johansson."
 • "De stora förändringar som görs i gatumiljön anpassas också för en framtida spårväg."
 • "Partiet vill också satsa åtta miljarder på spårväg, kollektivtrafik och cykelåtgärder."
 • "- En spårväg vittnar om en stabil, högkvalitativ och långsiktig persontrafik."
 • "Wersäll hävdar att en spårväg kostar 600-700 miljoner kronor per kilometer."
 • "- En spårväg är i högsta grad synlig."
 • "Framför allt har den totala siffran gått ned på grund av att färre människor dog i järnvägsolyckor under 2016 ( 89 människor ), dit även tunnelbana och spårväg räknas, jämfört med 2015 ( 118 )."
 • "Men redan nu är det klart att han förespråkar nya tätorter i skogsmark och nära spårväg."

Vad betyder spårväg inom järnväg ?

Fotograf: Wikipedia
Spårväg är en typ av spårtrafik med spårvagnar, som oftast används för lokaltrafik för passagerare i städer. Spårvagnstrafiken kan gå i gator och vägar tillsammans med vägtrafik (biltrafik, cykeltrafik etc.), eller är anlagd på egen banvall, vilket mest förekommer i förorter som är planerade samtidigt som spårvägen https://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A5rv%C3%A4g

Möjliga synonymer till spårväg

Möjliga synonymer till spårväg

 • bana [ järnväg ]

Relaterat till spårväg

väg

landresa

Diskussion om ordet spårväg