specify

specified
specified
specify
Verb

Översättningar

Ordet specify har 6 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom medicin
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
militärväsen
medicin
slang
generell
sjöfart
ekonomi

Ordet specify inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till specify (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till specify (inom militärväsen)

Ordet specify inom medicin

Synonymer till specify (inom medicin)

Ordet specify inom slang

decide upon, as of variables in math

Synonymer till specify (inom slang)

Möjliga synonymer till specify (inom slang)

Ordet specify inom generell

determine the essential quality of

be specific about

Översättningar (inom generell)

Synonymer till specify (inom generell)

Uttryck till specify (inom generell)

Ord i uttryck för specify (inom generell)

Möjliga synonymer till specify (inom generell)

Möjliga synonymer till specify (inom generell)

Ordet specify inom sjöfart

Synonymer till specify (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till specify (inom sjöfart)

Ordet specify inom ekonomi

Synonymer till specify (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till specify (inom ekonomi)

Diskussion om ordet specify