doom

doom
doomed
doomed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till doom

Ordet doom har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom musik
bildligt
musik

Ordet doom inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till doom (inom bildligt)

Möjliga synonymer till doom (inom bildligt)

Ordet doom inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till doom (inom musik)

Diskussion om ordet doom

doom

Substantiv

Översättningar (inom musik)

Synonymer till doom (inom musik)

Hur används ordet doom

  • "everyone was aware of the approaching doom but was helpless to avoid it"

Vad betyder doom inom bildligt ?

an unpleasant or disastrous destiny

Diskussion om ordet doom