specter

specters
Substantiv

Översättningar

Synonymer till specter

Hur används ordet specter

  • "it aroused specters from his past"

Ordet specter har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom mytologi
  • Inom astronomi
vardagligt
mytologi
astronomi

Ordet specter inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till specter (inom vardagligt)

Ordet specter inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till specter (inom mytologi)

Möjliga synonymer till specter (inom mytologi)

Ordet specter inom astronomi

Synonymer till specter (inom astronomi)

Diskussion om ordet specter