sphere

spheres
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sphere

Hur används ordet sphere

 • "his social sphere is limited"

Ordet sphere har 7 betydelser

 • Inom sport
 • Inom astronomi
 • Inom jordbruk
 • Inom militärväsen
 • Inom dans
 • Inom generell
 • Inom luftfart
sport
astronomi
jordbruk
militärväsen
dans
generell
luftfart

Vad betyder sphere inom sport ?

any spherically shaped artifact

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till sphere (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet sphere inom astronomi

the geographical area in which one nation is very influential

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till sphere (inom astronomi)

Möjliga synonymer till sphere (inom astronomi)

Ordet sphere inom jordbruk

a particular environment or walk of life

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till sphere (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till sphere (inom jordbruk)

Ordet sphere inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till sphere (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till sphere (inom militärväsen)

Ordet sphere inom dans

a solid figure bounded by a spherical surface (including the space it encloses)

Översättningar (inom dans)

Möjliga synonymer till sphere (inom dans)

Ordet sphere inom generell

a three-dimensional closed surface such that every point on the surface is equidistant from the center

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till sphere (inom generell)

Ordet sphere inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till sphere (inom luftfart)

Möjliga synonymer till sphere (inom luftfart)

Diskussion om ordet sphere

 • - 2012-02-21

  kula borde inte översättas till sphere då detta enbart är ett tomt skal.