area

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska
 • space  [ matematik ]

Synonymer till area

Hur används ordet area

 • "Som mest brann det på en area om 100 gånger 100 meter, men nu har man lyckats släcka elden Räddningspersonal och militär är dock kvar på området och ska vara det över natten för efterbevakning med tanke på att det är så torr terräng."
 • "I anslutning till evenemangsområdet finns något som polisen kallar för ” rescue area ”, eller ” räddningsområde ” på svenska."
 • "Alltså att de här områdena brännmärks på ett sätt som innebär att de hängs ut och människorna som bor där blir en slags andra klassens medborgare, och området är som man säger i England, ” No good area ”, säger Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet."
 • "Although there were quite a number of ‘ interesting ’ persons in the area they have not been able to find anything to support such a theory."
 • "Today, nobody wants to say exactly where Wikileaks servers will be put, but it will be somewhere here in the Stockholm area."
 • "Energideklarationen ska bland annat innehålla uppgifter om husets area, isolering och typ av värmekälla."
 • "Mannen kände sig handlingsförlamad och kunde inte göra motstånd."
 • "Mätbolaget mätte upp fel area av familjens lägenhet inför försäljning, och köparna krävde skadestånd."
 • "– Men att använda begreppet boarea och inkludera även area som per definition inte utgör boarea skulle kunna utgöra vilseledande marknadsföring, säger Anders Astonsson, kommunikatör på FMI."

Vad betyder area inom måttenhet ?

storhet, storleken av en yta; mäts i enheten kvadratmeter

Möjliga synonymer till area

Diskussion om ordet area

area

areas
Substantiv

Hur används ordet area

 • "it was a mountainous area"
 • "the church was the only building in the whole area"
 • "the spacious cooking area provided plenty of room for servants"
 • "it was his area of specialization"
 • "areas of interest include..."
 • "the area of a rectangle"
 • "it was about 500 square feet in area"

Ordet area har 4 betydelser

 • Inom sport
 • Inom kemi
 • Inom matematik
 • Inom jordbruk
sport
kemi
matematik
jordbruk

Vad betyder area inom sport ?

a particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography) a part of a structure having some specific characteristic or function

Översättningar (inom sport)

Synonymer till area (inom sport)

Möjliga synonymer till area (inom sport)

Ordet area inom kemi

a subject of study

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till area (inom kemi)

Ordet area inom matematik

the extent of a 2-dimensional surface enclosed within a boundary

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till area (inom matematik)

Möjliga synonymer till area (inom matematik)

Ordet area inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till area (inom jordbruk)

Diskussion om ordet area