sport

sport
sported
sported
Verb

Översättningar

Hur används ordet sport

  • "she was sporting a new hat"

Ordet sport har 2 betydelser

  • Inom media
  • Inom fåglar
media
fåglar

Vad betyder sport inom media ?

wear or display in an ostentatious or proud manner

Översättningar (inom media)

Synonymer till sport (inom media)

Möjliga synonymer till sport (inom media)

Ordet sport inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till sport (inom fåglar)

Möjliga synonymer till sport (inom fåglar)

Diskussion om ordet sport

sporting

Substantiv

Översättningar (inom fåglar)

Diskussion om ordet sporting

sporting

Adjektiv

Hur används ordet sporting

  • "sporting events"
  • "sporting equipment"
  • "a sporting chance"

Ordet sporting har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom post
  • Inom spel
generell
post
spel

Vad betyder sporting inom generell, generell ?

relating to or used in sports

Having a reasonable chance of success.

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till sporting (inom generell)

Möjliga synonymer till sporting (inom generell)

Ordet sporting inom post

Översättningar (inom post)

Synonymer till sporting (inom post)

Ordet sporting inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till sporting (inom spel)

Möjliga synonymer till sporting (inom spel)

Diskussion om ordet sporting