språkljud

(-)(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet språkljud

  • "Men det enda som säkert hjälper är att öva på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt."
  • "Däremot, konstaterar myndigheten, förbättras en rad saker om barn med dyslexi på ett strukturerat sätt får öva på kopplingen mellan språkljud ( fonem ) och bokstäver ( grafem )."
  • "Forskarna har också konstaterat att barn och ungdomar med cochleaimplantat läser förhållandevis bra, trots begränsad förmåga att komma ihåg och producera språkljud."
  • "Jojk är bara ett språkljud och inte riktiga svenska ord."
  • "Barn med svag ljudkunskap stärkte också sin känslighet och minne för språkljud avsevärt."
  • "I dag står det klart att så kallad fonologisk lästräning, det vill säga när språkljud koppas med bokstäver, är den bästa metoden för att lära sig läsa."
  • "Med hjälp av ett datorprogram fick 32 barn med hörhjälpmedel bland annat lyssna till olika språkljud och klicka på den bokstav som hör ihop med ljudet."
  • "Byn har tidigare studerats av antropologer, men nu kom språkvetare dit under ett språkdokumentationsprojekt och upptäckte ett språk med ord, språkljud och grammatiska strukturer som inte används i språket jahai, som också talas i området."
  • "Fonologiska svårigheter innebär att barnet inte är medveten om att det är en skillnad mellan det språkljud som används och det man egentligen borde använda."
  • "Vänster hjärnhalva är dominerande när det kommer till vår förmåga att uppfatta språkljud medan höger hjärnhalva är mer styrande i vår uppfattning av musik."

Vad betyder språkljud inom lingvistik ?

En fon eller ett språkljud är inom lingvistiken (speciellt fonetiken) ett distinkt ljud som frambringas av talapparaten och som ingår i det talade språket. Foner kan delas in i fonem; språkljud som kan göra en skillnad i betydelse i ett språks ordförråd https://sv.wikipedia.org/wiki/Fon_(fonetik)

Möjliga synonymer till språkljud

Relaterat till språkljud

språkljud

röst

Diskussion om ordet språkljud