squiggle

squiggle
squiggled
squiggled
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till squiggle

Diskussion om ordet squiggle

squiggle

Substantiv

Ordet squiggle har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Vad betyder squiggle inom matematik ?

a short twisting line

Synonymer till squiggle (inom matematik)

Möjliga synonymer till squiggle (inom matematik)

Ordet squiggle inom generell

an illegible scrawl

Diskussion om ordet squiggle