curl

curls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till curl

Ordet curl har 3 betydelser

  • Inom vapen
  • Inom matematik
  • Inom textil
vapen
matematik
textil

Ordet curl inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till curl (inom vapen)

Möjliga synonymer till curl (inom vapen)

Ordet curl inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet curl inom textil

Översättningar (inom textil)

Synonymer till curl (inom textil)

Diskussion om ordet curl

curl

curl
curled
curled
Verb

Översättningar (inom textil)

Synonymer till curl (inom textil)

Hur används ordet curl

  • "She curled farther down under the covers"
  • "the cigar smoke curled up at the ceiling"
  • "curl my hair, please"

Ordet curl har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom luftfart
  • Inom fysik
generell
sport
luftfart
fysik

Vad betyder curl inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till curl (inom generell)

Möjliga synonymer till curl (inom generell)

Ordet curl inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet curl inom luftfart

form a curl, curve, or kink

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till curl (inom luftfart)

Möjliga synonymer till curl (inom luftfart)

Ordet curl inom fysik

twist or roll into coils or ringlets

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till curl (inom fysik)

Möjliga synonymer till curl (inom fysik)

Diskussion om ordet curl