stegla

[ˈsteːgˌla]
Verb

Hur uttalas ordet stegla?

[ˈsteːgˌla]

Vad betyder stegla inom generell ?

lemlästa (någon) och sätta upp kroppsdelarna på ett stegel (som straff); bildligt om att utdela ett strängt straff

Diskussion om ordet stegla