hudflänga

hudflänger
hudflängde
hudflängt
Verb

Översättningar

Synonymer till hudflänga

Hur böjs ordet hudflänga på svenska?

Presens: hudflänger
Preteritum: hudflängde
Supinum: hudflängt

Ordet hudflänga har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
bildligt
vardagligt

Ordet hudflänga inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till hudflänga (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hudflänga (inom vardagligt)

Diskussion om ordet hudflänga