svarsskrivelse

svarsskrivelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet svarsskrivelse

  • "I en svarsskrivelse konstaterar RÅ att det nu gått mer än fyra år sedan det ursprungliga häktningsbeslutet."
  • "Även hovrättens dom överklagades således till högsta domstolen som förelade Riksåklagaren att inkomma med svarsskrivelse med anledning av att målet ska prövas."
  • "I en svarsskrivelse konstaterar Riksåklagaren att det nu gått mer än fyra år sedan det ursprungliga häktningsbeslutet."
  • "Men beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, dit Preem nu ska inkomma med en svarsskrivelse, innan 31 oktober."
  • "Under helgen drogs konflikten till sin spets när ledamöterna i stiftsstyrelsens arbetsutskott i en svarsskrivelse till skyddsombuden i Härnösands stift förklarade att allt förtroende för biskop Eva Nordung Byström nu är förbrukat bland stiftsstyrelsens övriga ledamöter."
  • "Kammaråklagare Karolin Hellsberg menar dock i sin svarsskrivelse att tingsrättens bedömning är korrekt."

Diskussion om ordet svarsskrivelse