swathe

swathes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till swathe

Ordet swathe har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom medicin
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
mat
medicin
jordbruk
generell

Ordet swathe inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till swathe (inom mat)

Ordet swathe inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till swathe (inom medicin)

Ordet swathe inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till swathe (inom jordbruk)

  • swath [ agriculture ]

Ordet swathe inom generell

an enveloping bandage

Synonymer till swathe (inom generell)

Diskussion om ordet swathe

swathe

swathe
swathed
swathed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till swathe (inom generell)

Diskussion om ordet swathe