shroud

shroud
shrouded
shrouded
Verb

Översättningar

Synonymer till shroud

Hur används ordet shroud

 • "The origins of this civilization are shrouded in mystery"
 • "Mist shrouded the castle"

Ordet shroud har 3 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom mat
 • Inom generell
fåglar
mat
generell

Ordet shroud inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Ordet shroud inom mat

cover as if with a shroud

Synonymer till shroud (inom mat)

Ordet shroud inom generell

form a cover like a shroud

wrap in a shroud; of corpses

Diskussion om ordet shroud

shroud

shrouds
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till shroud (inom generell)

Ordet shroud har 5 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom snickeri
 • Inom norgespec
teknik
sjöfart
generell
snickeri
norgespec

Ordet shroud inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till shroud (inom teknik)

Ordet shroud inom sjöfart

en lina som stöttar ett segelfartygs mast i sidled

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • vant  [ sjöfart ]

Ordet shroud inom generell

a line that suspends the harness from the canopy of a parachute

Ordet shroud inom snickeri

Synonymer till shroud (inom snickeri)

Möjliga synonymer till shroud (inom snickeri)

Ordet shroud inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till shroud (inom norgespec)

Möjliga synonymer till shroud (inom norgespec)

Diskussion om ordet shroud