Linda

Namn

Översättningar

Hur används ordet Linda

 • "Tillsammans med vännerna Erica Söderström och Linda Nielsen startades den ideella fritidsgården, ” Ungdomsgruppen ” som den kallas."
 • "De andra segrarna stod Matilda Ekholm och Linda Bergström för."
 • "Initiativet har spridit sig – den ideella organisationen Aktiv Ungdom vill nu stötta Fanny, Linda och Erica."
 • "Barnen är väldigt positiva till det här, säger Linda Nielsen."
 • "Tillsammans med vännerna Linda Nielsen och Erica Söderström fick de låna hyresgästföreningens lokal och då startade de ” Ungdomsgruppen ”."
 • "Det svenska språket är nyckeln till att kunna få ett jobb, säger Linda Schuster, som driver salong Etagé."
 • "I övrig bjuder årets Skärgårdsfest på ett stort artistuppbåd med bland andra Jerry Williams, Oskar Linnros, Peg Parevik, Linda Pira, The Sounds, Vapenbröder och FO&O"
 • "Linda Pira ställer in – stjärnduo ersätter"
 • "Det var mer omständigheterna runt omkring som avgjorde saken, säger Linda Pleym till SVT."
 • "– Vi är såklart ledsna över att Linda Pira ställde in, och i synnerhet med så här kort varsel."

Vad betyder Linda inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
ett kvinnonamn

Diskussion om ordet Linda

linda

lindan
lindor
lindorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet linda på svenska?

Obestämd singular: linda
Bestämd singular: lindan
Obestämd plural: lindor
Bestämd plural: lindorna

Hur används ordet linda

 • "Än så länge är projektet i sin linda men förhoppningen är att det ska finnas uppemot tusen elcyklar och vanliga cyklar att låna."
 • "Läkaren meddelade via sköterska att hon skulle linda ihop två fingrar, sedan skulle allt bli bättre."
 • "– Det är för tidigt då utredningen är i sin linda, säger Magnus Lautin, inre befäl i Kristianstad."
 • "Utredningen är i sin linda och ännu är ingen delgiven misstanke om brott, men klart är att den infekterade tvisten mellan kunden och den anlitade företagaren nu resulterat i flera polisanmälningar och en åklagarledd förundersökning."
 • "Nu kommer revisorerna inleda en granskning av beslut som fattats kring byggprojektet och trots att den ännu är i sin linda, menar Lars Beckman ( M ) att det redan uppdagats tillräckligt med fel och brister i hanteringen."
 • "– Jag har inte fått gehör, jag har väl sått några små frön men det är ju kontroversiellt och är sin linda ännu, säger hon."
 • "Även i år, när pollensäsongen nu är i sin linda, har det kommit funderingar kring hur man skiljer symptomen åt."
 • "Polisen stoppade därefter trafiken på vägen medan skyddsjägaren Thomas Olsson smög upp bakom kalven med en filt och lyckades linda den runt djuret."
 • "– Allt är ju i sin linda, men jag vill väcka idén och få Region Blekinge och näringslivet att se om det går att lösa, säger Jim Magnusson, flygstationschef på Luftfartsverket."
 • "Varken polis eller åklagare vill kommentera utredningen, men Gävledala erfar att det finns en sådan utredning och att den befinner sig i sin linda på Åklagarkammaren i Gävle."

Vad betyder linda inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
igenvuxen åker, träda

Relaterat till linda

slättland

jordbruk

förbindelsemedel

täckning

klädsel

buktighet

Diskussion om ordet linda

linda

lindar
lindade
lindat
Verb

Hur böjs ordet linda på svenska?

Presens: lindar
Preteritum: lindade
Supinum: lindat

Hur används ordet linda

 • "Än så länge är projektet i sin linda men förhoppningen är att det ska finnas uppemot tusen elcyklar och vanliga cyklar att låna."
 • "Läkaren meddelade via sköterska att hon skulle linda ihop två fingrar, sedan skulle allt bli bättre."
 • "– Det är för tidigt då utredningen är i sin linda, säger Magnus Lautin, inre befäl i Kristianstad."
 • "Utredningen är i sin linda och ännu är ingen delgiven misstanke om brott, men klart är att den infekterade tvisten mellan kunden och den anlitade företagaren nu resulterat i flera polisanmälningar och en åklagarledd förundersökning."
 • "Nu kommer revisorerna inleda en granskning av beslut som fattats kring byggprojektet och trots att den ännu är i sin linda, menar Lars Beckman ( M ) att det redan uppdagats tillräckligt med fel och brister i hanteringen."
 • "– Jag har inte fått gehör, jag har väl sått några små frön men det är ju kontroversiellt och är sin linda ännu, säger hon."
 • "Även i år, när pollensäsongen nu är i sin linda, har det kommit funderingar kring hur man skiljer symptomen åt."
 • "Polisen stoppade därefter trafiken på vägen medan skyddsjägaren Thomas Olsson smög upp bakom kalven med en filt och lyckades linda den runt djuret."
 • "– Allt är ju i sin linda, men jag vill väcka idén och få Region Blekinge och näringslivet att se om det går att lösa, säger Jim Magnusson, flygstationschef på Luftfartsverket."
 • "Varken polis eller åklagare vill kommentera utredningen, men Gävledala erfar att det finns en sådan utredning och att den befinner sig i sin linda på Åklagarkammaren i Gävle."

Vad betyder linda inom häst ?

Fotograf: Wikipedia
igenvuxen åker, träda

Möjliga synonymer till linda

Diskussion om ordet linda

Linda

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Linda