tatty

tattier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tatty

  • "an old house with dirty windows and tatty curtains"

Ordet tatty har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom fotografi
vardagligt
generell
fotografi

Ordet tatty inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet tatty inom generell

Synonymer till tatty (inom generell)

Ordet tatty inom fotografi

Synonymer till tatty (inom fotografi)

Diskussion om ordet tatty