TBC

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • TB  [ medicin ]

Hur används ordet TBC

 • "Men trots de klassiska symptomen var det ingen läkare som misstänkte att hon led av TBC."
 • "Ingen misstänkte TBC"
 • "Och nu ska läkare utbildas om TBC för att sjukdomen inte ska missas i framtiden."
 • "Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och i ett yttrande till myndigheten från en tuberkulosansvarig på sjukhuset står det att TBC är en behandlingsbar sjukdom som kan botas om den upptäcks i tid."
 • "Sjukvården missade TBC"
 • "Både han och de poliser som transporterade honom var försedda med ansiktsmask eftersom mannen led av TBC."
 • "Först då fick domaren klart för sig att han led av TBC."
 • "Tuberkulos, eller TBC, är en anmälningspliktig sjukdom och därför har infektionskliniken tagit över från kommunen."
 • "Sjömän testas för TBC"
 • "Ytterligare en handfull anställda inom äldreomsorgen i Karlskrona har smittats av TBC."

Möjliga synonymer till TBC

Diskussion om ordet TBC

 • - 2011-04-27

  To Be Communicatied

tbc

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet tbc

 • "Alla som smittas av tbc blir inte sjuka."
 • "Enligt statsepidemiologen Anders Tegnell är tbc en farlig och smittsam sjukdom som kan vara resistent mot behandling, men risken för att mannen ska ha smittat någon under timmarna på fri fot bedöms som liten."
 • "Han ska bära på hiv, men framför allt på smittsam tbc, uppger en källa för TT."
 • "Det handlar inte bara om tbc utan också om allvarliga sjukdomar som difteri, stelkramp, polio och kikhosta."
 • "Undersköterskan Suada Balvanovic och ytterligare nio anställda vid äldreboendet Fregatten i Karlskrona smittades av lungsjukdomen tbc på jobbet."
 • "Tuberkulos, tbc, är en så kallad allmänfarlig sjukdom som ska rapporteras till smittskyddsläkare."
 • "” Denna häpnadsväckande nedgång i dödlig hjärtinfarkt kan nästan liknas vid den inom tbc under första delen av 1900-talet ”, säger Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg i ett pressmeddelande."
 • "Svenska piratjägare testas för tbc"
 • "Han hade olika symptom och först efter flera omgångar prover konstaterades tbc."
 • "Tuberkulos ( tbc ) är en bakteriesjukdom med luftburen smitta som kan orsaka feber, trötthet, avmagring och hosta."

Möjliga synonymer till tbc

Relaterat till tbc

ohälsa

Diskussion om ordet tbc