tetragonal

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder tetragonal inom matematik, kemi ?

fyrhörnig, alt. med tre mot varandra vinkelräta axlar av vilka två är lika, om kristaller

Diskussion om ordet tetragonal

tetragonal

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder tetragonal inom matematik, kemi ?

of or relating to or shaped like a quadrilateral

Diskussion om ordet tetragonal