toggle

toggles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till toggle

Ordet toggle har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom sport
mat
teknik
generell
sport

Ordet toggle inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till toggle (inom mat)

Ordet toggle inom teknik

any instruction that works first one way and then the other; it turns something on the first time it is used and then turns it off the next time

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till toggle (inom teknik)

Ordet toggle inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till toggle (inom generell)

Möjliga synonymer till toggle (inom generell)

Ordet toggle inom sport

a wooden peg or pin inserted into the eye at the end of rope in order to fasten it to something

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till toggle (inom sport)

Diskussion om ordet toggle

 • - 2009-02-20

  toggle betyder även att skifta mellan två lägen, dvs där det endast finns två lägen. Används inom bla inom digitalteknik då man endast har 1:or och 0:or

 • - 2009-07-01

  Svenska: vippa. Inom mjukvara: vippa en flagga.

toggle

toggle
toggled
toggled
Verb

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till toggle (inom sport)

Ordet toggle har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom data
lingvistik
data

Vad betyder toggle inom lingvistik ?

provide with a toggle or toggles

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till toggle (inom lingvistik)

Ordet toggle inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till toggle (inom data)

Möjliga synonymer till toggle (inom data)

Diskussion om ordet toggle