knob

knobs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till knob

Hur används ordet knob

  • "Choosing the door handle is often considered as an easy job"
  • "Radio selection knob is loose and the light does not turn on"

Ordet knob har 5 betydelser

  • Inom mat
  • Inom teknik
  • Inom teknik
  • Inom medicin
  • Inom häst
mat
teknik
teknik
medicin
häst

Vanligast betydelse av ordet knob inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till knob (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet knob inom teknik

a round handle

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till knob (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet knob inom teknik

Mindre vanlig betydelse av ordet knob inom medicin

a rounded projection or protuberance

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till knob (inom medicin)

Möjliga synonymer till knob (inom medicin)

Ovanlig betydelse av ordet knob inom häst

an ornament in the shape of a ball on the hilt of a sword or dagger

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till knob (inom häst)

Diskussion om ordet knob

  • - 2011-06-05

    Knob är även slang för ollon.