tumlare

tumlaren
tumlare
tumlarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tumlare

Hur böjs ordet tumlare på svenska?

Obestämd singular: tumlare
Bestämd singular: tumlaren
Obestämd plural: tumlare
Bestämd plural: tumlarna

Hur används ordet tumlare

  • "Mer forskning gällande miljögifternas påverkan på tumlare krävs."
  • "Men ny information visar att garnfisket medför negativ effekt på tumlare och sjöfågel."
  • "Nya krafttag för att skydda tumlare"
  • "Det finns bara ett par hundra tumlare i Östersjön."
  • "Länderna som har skrivit under avtalet, Ascobans-avtalet, om skydd för bland annat tumlare i Östersjön har enats om vilka åtgärder som behöver göras."
  • "– Vi vet att forskare hittat alarmerande höga halter av kemikalien PCB hos tumlare och andra småvalar i andra områden, trots att PCB sedan många år är förbjudet i EU."
  • "– Det visade sig att antalet tumlare i området ökade efter att vindmöllorna kom upp, säger han."
  • "Vid förra veckans möte i Helsingfors enades länderna om att öka skyddet för tumlare och andra småvalar med målet att minska dödligheten."
  • "– Att tumlare fastnar i fiskegarn är fortfarande den främsta orsaken till dödlighet bland tumlare, säger Susanne Viker på Havs-och vattenmyndigheten, HaV."
  • "– Att tumlare fastnar i fiskegarn är fortfarande den främsta orsaken till dödlighet bland tumlare, säger Susanne Viker på Havs-och vattenmyndigheten, HaV."

Rim på tumlare

Vad betyder tumlare inom däggdjur ?

Fotograf: Wikipedia
en sorts val, delfin

Möjliga synonymer till tumlare

Relaterat till tumlare

rum

djur

Diskussion om ordet tumlare