tweet

tweets
Substantiv

Översättningar

Ordet tweet har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom internet
mat
internet

Vad betyder tweet inom mat ?

a weak chirping sound as of a small bird

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till tweet (inom mat)

Ordet tweet inom internet

a Twitter message http://www.twitter.com

Översättningar (inom internet)

Diskussion om ordet tweet

  • LenPet - 2009-06-10

    tweet: (noun) a Twitter message; (verb) to Twitter

tweet

tweet
tweeted
tweeted
Verb

Översättningar (inom internet)

Synonymer till tweet (inom internet)

Möjliga synonymer till tweet

Diskussion om ordet tweet