ultramontanism

ultramontanismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder ultramontanism inom religion ?

Ultramontanism (av latinets ultra, på andra sidan om, och mons, berg) betecknar den ultrakonservativa politiska rörelse inom Romersk-katolska kyrkan som strävade efter att utöka påvens makt även utanför Italien https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultramontanism

Relaterat till ultramontanism

kyrkoordning

Diskussion om ordet ultramontanism

ultramontanism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder ultramontanism inom religion ?

romersk-katolsk riktning som vill lägga all kyrklig makt under påven

Diskussion om ordet ultramontanism