unlash

unlash
unlashed
unlashed
Verb

Översättningar

Hur används ordet unlash

  • "unlash the horse"

Vad betyder unlash inom sjöfart ?

untie the lashing of

Diskussion om ordet unlash