unloose

unloose
unlosen
unlost
Verb

Översättningar

Synonymer till unloose

Ordet unloose har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom kemi
  • Inom generell
sjöfart
kemi
generell

Ordet unloose inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Ordet unloose inom kemi

Synonymer till unloose (inom kemi)

Möjliga synonymer till unloose (inom kemi)

Ordet unloose inom generell

loosen the ties of

Diskussion om ordet unloose